Информация к новости
  • Переглядiв: 830
  • Автор: julia
  • Дата: 1-09-2023, 17:31
1-09-2023, 17:31

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Категорiя: Прозорiсть та iнформацiйна вiдкритiсть ЗДО

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД (ЯСЛА – САДОК) «КАЗКА»
ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
05.11.2018 № 116 – ОД

Про затвердження Положення
про проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад

Відповідно до статті 26, статті 30 Закону України № 2145 «Про освіту» від 05.09.2017, статті 24, статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» № 651-XIV від 13 травня 1999 року з метою забезпечення рівності громадян в реалізації права на працю, прозорості процесу прийому на роботу в заклад, використання потенціалу талановитої молоді

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних та медичних працівників у Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Казка» (додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Завідувач
дошкільним навчальним закладом В. Г. Костирка
Додаток № 1
до наказу від 05.11.2018 № 116 – ОД
«Про затвердження Положення про проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад»

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад педагогічних та медичних працівників
у Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Казка»

Загальні положення
• Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Казка» Лебединської міської ради Сумської області, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.
• Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних та медичних працівників у Лебединському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Казка» Лебединської міської ради Сумської області.
• Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.
• Педагогічним чи медичним працівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має педагогічну освіту відповідного фаху чи медичну освіту на рівні молодшого спеціаліста, спеціаліста або магістра, належний рівень професійної підготовки, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
• Заміщенню шляхом проведення конкурсу підлягають усі вакантні посади педагогічних та медичних працівників у закладі, крім педагогічних чи медичних працівників, які бажають зайняти вакантну посаду у межах навчального закладу.
• Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.
• Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних та медичних працівників створюється комісія, до складу якої окрім адміністрації навчального закладу включаються представники відділу освіти (за згодою) та представники громадськості (за згодою).
• Комісія є правомочною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.

Умови про ведення конкурсу
• Рішення про оголошення та проведення конкурсу приймається керівником навчального закладу за наявності вакантної посади.
• До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного чи медичного працівника допускаються особи, які мають педагогічну чи медичну освіту.
• Конкурс проводиться в усній формі.
• Конкурс проводиться поетапно:
• публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті навчального закладу;
• прийом документів кандидатів на заміщення вакантної посади, їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;
• проведення конкурсу та визначення переможця;
• співбесіда з переможцем конкурсу.

Оголошення про конкурс
• Після прийняття рішення керівником навчального закладу про заміщення вакантної посади навчальний заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті навчального закладу не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку навчального року та на другий день з моменту наявної вакантної посади.
• Оголошення про проведення конкурсу повинне містити такі відомості: назву вакантної посади, термін прийому документів, вимоги до кандидатів та може містити іншу інформацію, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, подають до конкурсної комісії документи:
• заяву про участь у конкурсі;
• копію першої та другої сторінок паспорта громадянинаУкраїни;
• копію трудової книжки (при наявності);
• копії документів про освіту з відповідними додатками;
• за бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, резюме, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
Члени комісії перевіряють подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду та приймають рішення про допущення кандидата для участі у конкурсі.
Особи, які виявили бажання працювати на посаді педпрацівника чи медпрацівника в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсів в порядку, визначеному цим Положенням.
Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом одного року.

Проведення конкурсу та відбір кандидатів
За результатами розгляду поданих документів за рішенням комісії кандидати можуть бути допущені до участі у конкурсі.
Конкурс із кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних чи медичних працівників проводиться в усній формі.
На підставі розгляду поданих документів та результатів конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для заміщення вакантних посад педагогічних чи медичних працівників у заклад.
У разі відсутності кандидатів, які можуть бути рекомендованими на заміщення вакантних посад педагогічних чи медичних працівників, або відсутності жодного претендента на заміщення вакантної посади педагогічних чи медичних працівників приймається рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади повторно.
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення кандидата-переможця на вакантну посаду, кандидата який є другим за результатами конкурсу – про занесення до кадрового резерву.
Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії протягом одного року.
Про результати конкурсу комісія повідомляє кандидатів після його завершення.
Шановний читач - ми рекомендємо Вам зареєструватись або увiйти на сайт пiд своїм логiном.