Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ДНЗ (ясла-садок) «Казка»

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування)
в ДНЗ (ясла-садок) «Казка»

1. Загальні положення
1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього
процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному,
сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних
комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи
та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу,
внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або
фізичному здоров’ю потерпілого.
1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:
- систематичність (повторюваність) діяння;
- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу),
спостерігачі (за наявності);
- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної
та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування
потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної
ізоляції потерпілого.

Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ДНЗ (ясла-садок) «Казка»

Читати повністю

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід

Читати повністю

Протидія булінгу (за матреріалами МОН України)

Читати повністю

Кодекс безпечного освітнього середовища

Читати повністю

Права та обов'язки учасників освітнього процесу стосовно протидії та запобігання булінгу (цькування)

Права та обов'язки учасників освітнього процесу стосовно протидії та запобігання булінгу (цькування)

Читати повністю